تماشای ویدئو ناسا یک محموله حاوی خاک سنگ مواد آلی رو مریخ به زمین میاورد اما چگونه؟ از کيونما

ناسا به زودی در یک ماموریت پیچیده قراره یک محموله حاوی خاک و سنگ و مواد آلی رو از مریخ به زمین انتقال بده . اما چگونه ؟ این ویدیو از این ماموریت به طور رسمی توسط ناسا منتشر شده
2 آذر 1401
کيونما
loading...