تماشای ویدئو دیرین دیرین پطروس فناکار از کيونما

سه کله‌تهی و وی هر بار یکی از قصه‌های معروف دنیا رو بصورت تئاتر اجرا و کولاک می‌کنن؛ البته توی به گند کشیدن قصه‌ها!
23 اردیبهشت 1401
کيونما
loading...