تماشای ویدئو روایتی چندصد هزارمیلیارد تومان معافیت، معوقات فرار مالیاتی در کشور از کيونما

مشاور فرار مالیاتی! ایران چگونه بهشت فراریان مالیاتی شد؟ چرا دولت‌ها ازطریق مقابله با فرار و معوقات مالیاتی، مشکل کسری بودجه و تورم را حل نمی‌کنند؟ ماجرای شرکت‌هایی که در غیاب نظارت سازمان امور مالیاتی، مشاوره رایگان فرار مالیاتی می‌دهند! پرونده «مالیات» زیر ذره‌بین #کارآگاه_شهری_ها!
21 آذر 1400
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط