تماشای ویدئو آیا وجود استرس لازم است ؟ از کيونما

مدیریت و کنترل استرس به عنوان یکی از چالش های عصر مدرنتیه محسوب می شود. که در صورت بهینه نشدن آسیب های جدی روانی و جسمانی به افراد وارد می سازد که نظم و ساختار زندگی شغلی و فردی افراد را تحت الشعاع قرار د اده و حتی آسیب های جبران ناپذیری به افراد وارد می سازد. هم اکنون میتوانید دوره آموزشی مدیریت استرس را از سایت هم آموز تهیه نمایید. https://b2n.ir/j02561
1 آذر 1400
کيونما
loading...