تماشای ویدئو ترانه حافظ شیراز صدای آقای علی آبادیان شیراز از کيونما

اجرای ترانه حافظ شیراز توسط جناب علی آبادیان در برنامه کاشانه مهر شبکه قارس.
21 مهر 1400
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط