تماشای ویدئو آموزش ژیمناستیک فرزندان المپیک مجله زنگوله شماره ۸ از کيونما

این مجله تصویری هر هفته منتشر میگردد.در طول هفته هنرجویان ژیمناست ما در آکادمی فرزندان المپیک چنانچه مهارت انجام حرکات جدیدی را بدست آورند معرفی خواهند شد
23 شهریور 1400
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط