تماشای ویدئو میخوای ماشین کنترلی بسازی؟ از کيونما

قراره ماشین کنترلی باهم بسازیم. تو این ویدیو پروژه رو معرفی کردم و اجزای اون رو گفتم، تو پارتهای بعدی قسمت های مختلف پروژه رو آموزش خواهم داد و آخر سر پروژه رو میسازم و برنامش رو مینویسم وتمام
17 شهریور 1400
کيونما
loading...