تماشای ویدئو لحظه شکسته شدن رکورد المپیک وزنه برداری توسط غول گرجستانی از کيونما

لحظه شکسته شدن رکورد المپیک وزنه برداری توسط غول گرجستانی : نيک رو : https://www.nikru.ir/sports
13 مرداد 1400
کيونما
loading...