تماشای ویدئو مراقبت های پروسه کاشت ایمپلنت از کيونما

در این پست صوتی دکتر مهدی سزاوار متخصص جراحی فک دهان و صورت در مورد مراقبت های مربوط به ایمپلنت نکات مفیدی را ارائه داده اند
9 مرداد 1400
کيونما
loading...