تماشای ویدئو تصور کن بی تی اس از کيونما

وقتی نصف شب میگه ببرم توالت شوگا:خوابه! جیمین:باشه موچی من(وااای آدمین مرد.برای صلواتش لایک کن^_^ جین:من خوشتیپ تو رو ببرم توالت با این شونه های پهنم نامجون:من با آی کیو ۱۳۶ تو رو باید آی کیو ۲ببرم توالت؟؟(نامجون خواهش!میترسم. جیهوپ:اول بوس بعد توالت(واااای من غش) وی:اول بغل بعد توالت(بچمون از هر فرصتی استفاده میکنه* جانکوک:اول شیرموز برام درست کن بعد برو توالت.شبت بخیر
3 تیر 1400
کيونما
loading...