تماشای ویدئو جلسۀ ستاد فرماندهی راهبری اوج بار تابستان از کيونما

شبکۀ دو - 27 خرداد 1371 - 22:30| جلسۀ ستاد فرماندهی راهبری اوج بار تابستان با حضور وزیر نیرو و مدیران ارشد آب و برق برگزار شد. وزیر نیرو در این جلسه بر آمادگی این وزارتخانه برای ارائۀ خدمات در روز انتخابات تأکید کرد. اردکانیان گفت: در بخش تولید برق بیشتر واحدهای نیروگاهی تعمیر و در بخش انتقال و توزیع آمادگی کامل برای ارائۀ خدمات وجود دارد.
28 خرداد 1400
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط