تماشای ویدئو پیش بینی اتفاقات 1404 از کيونما

پیش بینی عجیب از سال 1404 در ایران! واکنش مردم به این فاجعه چه میتواند باشد؟ #دولت #معیشت #مردم #انتخابات
24 خرداد 1400
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط