تماشای ویدئو جادوی پدری گونزالس پاهایش از کيونما

پدری گونزالس در اولین فصلش در بارسلونا درخشید . او اکنون در بازار بیش از 70 میلیون یورو ارزش دارد . او با 18 سال سن جزو بازیکنان اصلی ترکیب بارسلونا است بسیاری او را آینده دار ترین بازیکن بارسلونا میبینند
20 خرداد 1400
کيونما
loading...