تماشای ویدئو ادامه تمرینات برای جدال اتلتیک مادرید پنجشنبه از کيونما

تمرینات بارسلونا امروز هم پیگیری شد مارتین بریتویت امروز بدون مشکل همراه تیم تمرین کرد.
16 اردیبهشت 1400
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط