تماشای ویدئو آموزش سود سوز آور در صابون سازی از کيونما

در این ویدیو که آموزش تهیه و تولید سود سوز آور یا همان هیدروکسید سدیم هست شما مراحل اولیه از صابون سازی را یاد میگیرید . این آموزش با مواد جوش شیرین تهیه و تولید می شود .
14 اردیبهشت 1400
کيونما
loading...