تماشای ویدئو چرا دیه زن کمتر مرد است چرا ارث زن کمتر مرد است چرا زن نمی تواند قاضی شود از کيونما

چرا #دیه زن کمتر از #مرد است؟ 1.#شخصیت انسانها #مساوی است دیه #خسارت مالی است 2.مردی که از دنیا برود،دیه هرچقدرهم باشد،به #زن می رسد. چرا ارث زن کمتر از مرد است؟ 1.روایت #امام #رضا علیه السلام:بالاخره زن ازدواج میکند و مخارجش برعهده مرد میباشد. 2.این #قانون #عمومیت ندارد گاهی ارث مردوزن مساوی است وگاهی ارث زن بیشتر از #ارث مرد است. چرا زن نمی تواند #قاضی شود؟ و...
14 اردیبهشت 1400
کيونما
loading...