تماشای ویدئو معرفی کتاب «چشمهایش» بزرگ علوی از کيونما

چشم‌هاى تو مرا به این روز انداخت. این نگاه تو کار مرا به اینجا کشانده... در این ویدئو به سراغ کتاب «چشم‌هایش» خواهیم رفت...
13 اردیبهشت 1400
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط