تماشای ویدئو حیاتی ترین تصمیم تاریخی از کيونما

تهیه شده توسط تیم رسانه ای کمپین بین المللی دعا فقط برای یک نفر در استان اصفهان... جهت همکاری با این کمپین و فعالیت در حوزه مهدویت می توانید وارد سایت www.yekdoa.ir شوید. کمپین بین المللی دعا فقط برای یک نفر تنها رسانه ای در کشور است که با تمرکز در موضوع مهدویت به صورت میدانی در بین مردم فعالیت میکند.
12 اردیبهشت 1400
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط