تماشای ویدئو راهبرد ما هیات های خارجی، سرمایه گذاری در جهت منافع از کيونما

شبکه خبر- 30 مهر 94- 11:30| معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از دیدار با معاون وزیر انرژی روسیه گفت: هر نوع سرمایه گذاری به نفع کشور نیست و در رفت و آمد هیات های خارجی این موضوع مد نظر است. محمد خزائی افزود اولویت ما در همکاری با کشورهاییست که با آن ها روابط تجاری داریم. رئیس کل سازمان سرمایه گذاری خارجی در خصوص نتایج رایزنی با هیات روسی نیز گفت: توافق شد تا برای عملیاتی شدن همکاری بانکی و تامی
1 آبان 1394
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط