تماشای ویدئو نیاز به دوبلر سانت شیمر داریم از کيونما

هر كى خواست تو نظرات بهم بگه تا بهش بگم چى كار كنه توضیحات هم توى ویدئو هست ٠٠٠٠راستى كانال سانت شیمر تو توضیحات تشكیل گروهم گفتم كسیو مى خوام كه همیشهآنلاین باشه دیگه ناراحت نشو من هى بهت نظر دادم
1 آبان 1394
کيونما
loading...