تماشای ویدئو حجت الاسلام صادقی مسجد الرضا ع نایین شب19 فروردین 14001 از کيونما

به گزارش پیام نایین،حجت الاسلام صادقی مسجد الرضا ع نایین شب19 فروردین 1400 پیرامون مسایل روز سخنرانی کردند کرونا /مساجد/انتخاباتو19 فروردین
19 فروردین 1400
کيونما
loading...