تماشای ویدئو بازخوانی بخشی وصیت نامه سردار سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی 24 از کيونما

تهیه و تنظیم: زهرا میرزائی، "اگر این انقلاب آسیب دید، حتی زمانِ شاهِ ملعون هم نخواهد بود، بلکه سعیِ استکبار بر اِلحادگریِ محض و انحرافِ عمیقِ غیرِ قابل برگشت خواهد بود..." (سردار سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی)
19 فروردین 1400
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط