تماشای ویدئو کاربرد هالید نقره در پوشش مکان ها از کيونما

شیشه ای که حاوی هالید نقره است و با قطع و وصل جریان برق، شیشه شفاف و مات می شود. (هالید نقره ترکیبی است از نقره و یکی از هالوژن‌ها)
18 فروردین 1400
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط