تماشای ویدئو ترانه شادوطنزبا لهجه شیرازی به نام شرتی شپکی.میدونین یعنی چی؟ شیراز از کيونما

اجرای ترانه ای طنز با لهجه شیرازی در برنامه کاشانه مهر شبکه فارس.
18 فروردین 1400
کيونما
loading...