تماشای ویدئو ارسال اسامی مغازه های بدون مجوز بانک مرکزی به نیروی از کيونما

شبکه یک- 23 شهریور 94- 21:00| بانک مرکزی اعلام کرد اسامی مغازه هایی که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به خرید و فروش ارز می کنند، به نیروی انتظامی ارسال می شوند. مدیر کل مقررات و مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی همچنین به صرافانی که هنوز خود را با دستور العمل بانک مرکزی تطبیق نداده اند پیشنهاد داد پیش از پلمپ محل کارشان هرچه سریعتر اقدام کنند. مدیر اداره صادرات بانک مرکزی نیز گفت: ثبات در بازار ا
24 شهریور 1394
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط
loading...