تماشای ویدئو آزادی برای اشتغال از کيونما

آزادی برابر است با ایجاد اشتغال بهروز ریختگران تعهد کرده است در صورت آزدی کوتاه مدت تمام کارخانه های خود را فعال کرده و در کمتر از سه ماه ۳۰ درصد اشتغال زایی داشته باشد #ریختگران #بهروز_ریختگران #بخش_خصوصی #اصفهان #اشتغال #ریخته_گران #بهروز #بانک_سرمایه #مجازات #قوه_قضائیه #کارگر #خصوصی_سازی #معاصر #پایگاه_خبری_معاصر
22 دی 1399
کيونما
loading...