تماشای ویدئو نشست کتابخوان معرفی کتاب روی ماه خدا را ببوس مصطفی مستور توسط مریم حسین پور از کيونما

نشست کتابخوان کتابخانه ارغوان تهران روز سه شنبه مورخ 20 آبان 99 در محیط اسکای روم و به صورت مجازی برگزار گردید. کتاب «روی ماه خداوند را ببوس» نوشته مصطفی مستور انتشارات مرکز کتاب توسط عضو فرهیخته، مریم حسین پور در این نشست معرفی گردید.
22 آبان 1399
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط