تماشای ویدئو تفاوت ساختار سیستم هوشمند سنتی از کيونما

تفاوت ساختار سیستم هوشمند با سنتی در سیستم سنتی برای مثال یک فضای پذیرایی را در نظر بگیرید .برای کنترل سیستم روشنایی یک سری کلید های 1پا و 2 پل داریم ،برای سیستم تهویه یا بصورت ریموت یا ترموستات کنترل میکنیم برای پرده یا به صورت دستی یا ریموت کنترل و همچنین برای سیستم صوتی هم به همین صورت است یعنی هر سیستم کنترل مخصوص به خودش را دارد ،ما از طریق سیستم هوشمند همه این سیستم ها را با یکدیگر یکپارچه میکنیم ادامه در ویدیو ... ------------------------------------ زندگی به سبک هوشمندانه
9 مرداد 1399
کيونما
loading...