تماشای ویدئو وقتی کریم قنبری نزدیک بود فیروز کریمی را کتک بزند از کيونما

کریم قنبری پیشکسوت سپاهان خاطره ای دارد از زمانی که فیروز کریمی سرمربی سپاهان بود و نزدیک بود از آقا کریم کتک بخورد!این ویدئو را از دست ندهید. با تشکر از معاونت فرهنگی شهرداری منطقه ۸ اصفهان و اداره کل ارتباطات شهرداری-محل ضبط برنامه های شبکه صدای سپاهان:مجموعه تاریخی برج قلمستان
8 مرداد 1399
کيونما
loading...