تماشای ویدئو چالش روپایی زدن دستمال توسط ستارگان فوتبال از کيونما

مسی با انتشار فیلم روپایی زدنش با رول دستمال کاغذی، به چالش ماندن در خانه پیوست و از آلبا، ویدال، سوارز و آگوئرو برای پیوستن به این چالش دعوت کرد.
3 فروردین 1399
کيونما
loading...