تماشای ویدئو کشف اولیه داروی کرونا در ایران از کيونما

توضیحات رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله درمورد تحقیقات روی ویروس کرونا
12 اسفند 1398
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط