تماشای ویدئو همکاری مردم دولت چین برای مدیریت بحران کرونا از کيونما

کمیسیون ملی بهداشت و سلامت چین آماده همکاری برای مهار شیوع ویروس کرونا با پزشکان ایران هستند.
12 اسفند 1398
کيونما
loading...