تماشای ویدئو رئیسی به محتکران اقلام بهداشتی دارویی رحم نکنید از کيونما

تاکید رئیس دستگاه قضا به برخورد جدی با محتکران اقلام بهداشتی و دارویی 
12 اسفند 1398
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط