تماشای ویدئو قهرمانی ایپ من دور پنجم هفته سیزدهم جمعه مسابقات پاییز گنبد 98 از کيونما

اسب ایپ من با چابکسواری عبدالحلیم قبادی و مالکیت باشگاه سوارکاری اطلس(آرخی) توانست در دور پنجم از هفته سیزدهم (جمعه) مسابقات پاییز گنبد کاووس 98، عنوان قهرمانی را کسب نماید. اسب های سی آر وان و الوکوئنس به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org
22 بهمن 1398
کيونما
loading...