تماشای ویدئو آموزش ساده ساخت رنده نجاری از کيونما

آموزش فوق العاده ساخت رنده نجاری در خانه ... بجای تیغه میتوانید از یه قطعه فنر تخت یا تسمه کربن بالا استفاده کنید
19 بهمن 1398
کيونما
loading...