تماشای ویدئو همایش بازاریابی مواد شوینده حضور مهندس محمد معینی مدیر ماد استیل از کيونما

برگزاری همایش بازاریابی و فروش محصولات شوینده با حضور مهندس محمد معینی کارشناس ارشد بازاریابی (مدیریت شرکت ماد استیل) جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا از وب سایت رسمی شرکت ماد استیل بازدید به عمل آورید. www.maadsteel.com
9 بهمن 1398
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط