تماشای ویدئو عراق در حال سوریه شدن از کيونما

عراق در حال سوریه شدن! سناریو سوریه سازی عراق توسط آمریکا و عربستان برای نگه داشتن شعله‌های آتش در خاورمیانه در دستور کار است اینجا خیابان الرشید است که زمانی تاریخی ترین و زیباترین بازار را داشته ولی امروز توسط جوکرها ویران شده! با این حال عراقی‌ها خود را برای تظاهرات میلیونی ضد استکبار در روز جمعه آماده میکنند
2 بهمن 1398
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط