تماشای ویدئو نجات دادن جالب توله سگ های کوچولو توسط سگ بزرگ از کيونما

نجات شگفت انگیز توله سگ نجات دوست خود - واقعا دوستی را لمس می کند. این توله سگ ها بسیار شگفت آور و فوق العاده هوشمند هستند. آنها تمام تلاش خود را کردند تا راهی برای نجات دوستش پیدا کنند.
1 بهمن 1398
کيونما
loading...