تماشای ویدئو 24 ساعت پس اعتراض ها آشوب ها به خاطر بنزین98 از کيونما

به دنبال گرانی و سه برابری قیمت بنزین اعتراضات و خسارات گرانی بنزین در 98 در باغستان - شهریار - تهران خسارت های زیادی به بار آورد این خسارت ها اغلب به بانک های نصیرآباد - خادم آباد وارد شده و همچنین شورای شهر باغستان - شهرداری باغستان - دفتر امام جمعه - آتش نشانی و... نیز خسارت وارد نمودند که در فیلم فوق مشهود میباشد .
29 آبان 1398
کيونما
loading...