تماشای ویدئو دلیل عدم پاسخگویی جستجوگرهای ایرانی در قطعی اینترنت از کيونما

در زمان قطع اینترنت چرا موتورهای جستجو گر ایرانی یوز و پارسی جو پاسخگوی نیازهای مردم نبود؟
29 آبان 1398
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط