تماشای ویدئو چرا در زمان قطعی اینترنت موتورهای جستجوگر ايرانی پاسخگوی نيازهای مردم نیست؟ از کيونما

چرا در زمان قطعی اینترنت موتورهای جستجوگر ايرانی پاسخگوی نيازهای مردم نیست؟
28 آبان 1398
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط