تماشای ویدئو گلوله سلاح اغتشاشگران، گلوله نهادهای نظامی نیسترفتار آن ها مثل تروریست هاست از کيونما

سخنگوی دولت در نشست خبری امروز با اشاره به رفتار تروریستی اغتشاشگران گفت: گلوله سلاح اغتشاشگران، گلوله سلاح متعارف نهادهای نظامی نیست. #اعتراضات شدید مردمی به گران شدن بنزین #علت گرانی بنزین #اغتشاش #اختشاش #آشوب #امنیت #آشوبگری #اعتراضات مردمی #کلیپ #حوادث #خبری #ترسناک #باورنکردنی #حوادث وحشتناک #کلیپ خبری #برجام #رئیسی #ظریف #روحانی #درگیری اوباش #کلیپ دعوا #درگیری ترسناک #سیاسی #سیاست #فتنه #آشوب
28 آبان 1398
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط