تماشای ویدئو فیلم تنها شهید اروپایی دفاع مقدس از کيونما

شهید کمال کورسل شخصیتی است که همواره در زندگی اش به دنبال حقیقت و کمال بود و سرانجام، حقیقت را در تشیع یافت.
17 مهر 1398
کيونما
loading...