تماشای ویدئو استاد محسن یزدانی محمد شهسواری از کيونما

محمد شهسواری از مربیان با تجربه و کاردرست باشگاه هیربد و یکی از بهترین شاگردای استاد محسن یزدانی
17 مهر 1398
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط