تماشای ویدئو ایستگاه جوانمرد راستگو از کيونما

نمی دونیم چرا اجازه می‌دیم راحت بهِمون دروغ بگن و این دروغ گفتنشون رو زرنگی بدونن و ما دروغاشون رو پخش کنیم و واسشون دست بزنیم!؟ این دروغا مفت واسه یه جامعه تموم نمی‌شه.
17 مهر 1398
کيونما
loading...