تماشای ویدئو نحوه صحیح رفتار نوجوان از کيونما

سن نوجوانی سن با اهمیتی است.آشنا شدن با خصوصیات دوران نوجوانی می تواند در تغییر رفتار والدین کمک کند. توصیه های خانم حلیمه باصفت روانشناس و مشاور را ببینید
16 مهر 1398
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط