تماشای ویدئو پرسنال برندینگ دکتر شهریار شفیعی از کيونما

دوره دوره روزه پرسنال برندینگ در سال ۹۷ با حضور اساتید به نام این حوزه برگزار گردید.
15 مهر 1398
کيونما
loading...