تماشای ویدئو نشست مردمی اعضای کمیته نظارتی شماره 4 شورای شهر مشهد در مسجد جوادالائمهع از کيونما

نشست مردمی اعضای کمیته نظارتی شماره 4 شورای شهر مشهد در مسجد جوادالائمه(ع)
27 شهریور 1398
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط