تماشای ویدئو آشنایی زیست بوم فناوری نوآوری ایران از کيونما

مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه علم و صنعت سایت: www.iust-educent.ir. کانال تلگرام: https://t.me/iusteducent شماره تماس: 09905995294 - 02177240482 ایمیل: info@iust-educent.ir
20 شهریور 1398
کيونما
loading...