تماشای ویدئو ابزاری فوق العاده برای تمرین تک چرخ روی چرخ جلو از کيونما

Проверь наш МОТОМАГАЗИН - http://stuntexshop.ru/ ЛУЧШИЕ цены, БОЛЬШОЙ ассортимент! Stoppie Machine Stuntex allow to train endless stoppie and main skills to do stoppie in real. Weelie Machine: http://wheelie.stuntex.ru
3 شهریور 1398
کيونما
loading...
ویدئو های مرتبط